Valkininkų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia

Seniausiai žinoma Valkininkų bažnyčios 1555 m. fundacija. 1611 m. inventoriuje minima prie turgavietės naujai pastatyta bažnyčia. 1635–1650 m. Valkininkuose pastatytas mūrinis vienuolynas su bažnyčia.

1655 m. parapinė bažnyčia sudegė, netrukus atstatyta. Vietoj 1772 m. sudegusios parapinės bažnyčios pastatyta laikina, kurią 1818 m. sausio 17 d. audra sugriovė. Pamaldos perkeltos į kapų koplyčią. Koplyčia kapinėse buvo pastatyta  19 a. pradžioje, ir greičiausiai veikė per  visą 19 a. (dokumentuose 1871 m. kunigas Tomas Sirvydas šią koplyčią dar mini). Nuo 1777 m. veikė parapinė mokykla.
Parapinei bažnyčiai 1822 m., be jurisdikos miestelyje, priklausė Kuklių ir Puodžių kaimai. Vienuolynas turėjo jurisdiką Valkininkuose ir Kuršių kaimą. Rusijos valdžia vienuolyną 1832 m. uždarė ir pavertė kareivinėmis. Dalis vienuolyne buvusių relikvijų ir paveikslų buvo perduoti Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai.

Vienuolyno bažnyčia 1832–1837 m. naudojosi parapijiečiai. Po 1837 m. valdžia ją pertvarkė į stačiatikių kariuomenės cerkvę, 1883 m. perstatė į viešą cerkvę. 1941–1944 m. čia buvo karo belaisvių stovykla. 1944 m. hitlerininkai pastatą susprogdino.
1822–1837 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ji klasicistinė, stačiakampio plano, dvibokštė, su priestatu. Vidus 3 navų. Ją 1854 m. konsekravo vyskupas Vaclovas Žilinskas.

Dar 1881 m. prašyta leidimo padidinti parapinę bažnyčią. Valdžia neleido, o kleboną V. Živoronoką už aukų rinkimą iškėlė iš Valkininkų. 1885 m. parengtas naujas bažnyčios padidinimo projektas. Vėl neleista statyti, nes bažnyčia savo išvaizda būtų nustelbusi stačiatikių cerkvę. 1895–1898 m. bažnyčia padidinta.
Bažnyčios šventoriuje palaidoti Valkininkų klebonai Juozas Mironas (1865-1918) ir kraštotyrininkas Pranas Bieliauskas (1883-1957).
Šiuo metu parapijoje dirba klebonas  Rolandas Valskys.

„Pietryčių Lietuvos kultūrinio paveldo skaitmeninimas“

Vykdant kultūros paveldo išsaugojimo iniciatyvų projektą „Pietryčių Lietuvos kultūrinio paveldo skaitmeninimas“, kurį iš dalies parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, buvo suskaitmenintos Valkininkų bažnyčios krikšto (14117 įrašų) ir santuokos (3074 įrašai) metrikų knygos už 1666-1764 metus; 1666-1681 metų krikšto ir santuokos metrikos; 1685- 1702 metų krikšto metrikos; 1685-1720 metų santuokos metrikos; 1701-1720 metų krikšto metrikos; 1721-1741 metų krikšto ir santuokos metrikos; 1741-1764 metų krikšto ir 1741-1765 metų santuokos metrikos. Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo labai prisidėjo Valkininkų parapijos klebonas Rolandas Valskys, suteikęs LGHD nariams galimybę nutotografuoti bažnyčioje saugomas metrikas.

Informacija apie Valkininkų parapijos bažnyčią parengė Agata Zarunskaitė, pasinaudota:

  1. Valkininkų parapijos bažnyčios archyve saugomais rankraščiais

  2. Kazys Misius, Romualdas Šinkūnas, Lietuvos katalikų bažnyčios, Vilnius, 1993

Atsiprašome, jei kai kurie įrašai bus neįskaitomi, - tokios jau būklės senosios bažnyčių knygos.

Viršelis

1666 - 1681 m.:

1- gimimo 
 2a
 2b
 2c
 3
 
4-jungtuvių

1685 - 1720 m.:

1. Abėcėlinis sąrašas
2a. Krikšto 1685-1691.04
2b. 1691.04. - 1696.08.
2c. 1696.08. - 1702.09.
3. 1685-1720 jungtuvių
4.
Abėcėlinis jungtuvių

1702 - 1720 m.:

1. 1702.09.17. - 1707.05.
2. 1707.06. - 01714.09.
3. 1714.10. - 1720.12.
4.
Abėcėlinis gimimo ir krikšto 

1721 - 1740 m.:

1. Abėcėlinis krikšto
2. Abėcėlinis jungtuvių
3a. 1721.01. - 1726.07.
3b. 1726.08. - 1733.07.
3c. 1733.07. - 1739.09.
3d.
1739.09. - 1740.07.

1741 - 1764 m.:

1. Krikšto 1741 - 1748.05.
2. 1748.05. - 1754.04.

3. 1754.04.- 1760.01.
4. 1760.01. - 1764.05.
5. Jungtuvių 1742. - 1764
6. 1748 - 1764

       

 

      Įdėta: 2011.09.19